Hovedside
Om oss
Hva skjer?
Medlemsbladet
Linker
Bli medlem
Kontakt oss
 
 

Norske Postkortsamlere

Foreningen Norske Postkortsamlere ble stiftet 10. oktober 1981, og medlemstallet er i dag ca. 800.

Klubbmøtene holdes siste torsdag i hver måned (unntatt juni, juli og desember) i lokalene til Cafe Aasen, Hans Nilsen Hauges gate 44B, Oslo. Møtene starter kl. 18.00.

Medlemsbladet "Postkortet" utgis fire ganger i året. Opplag 1.000 stk. Annonser for kjøp/salg/bytte er gratis for medlemmer. Det er også anledning for ikke-medlemmer å annonsere (rimelige priser).

Foreningens postadresse:
Norske Postkortsamlere
Postboks 5092, Majorstuen
0301 OSLO

Foreningens epost-adresse:
post@postkortklubben.com

Medlemskontingent
Kr. 250,- pr år, som betales til bankkonto 0532 19 85787.

Styre og komitéer pr. i dag i Norske Postkortsamlere

Formann: Søren Hofgaard sohofgaa@online.no
Sekretær: Audun Indseth aindse@online.no
Kasserer: Tryggve Johansen trjohans@getmail.no
Styremedlemmer: Sigrid Torjusson
sigr-to@online.no
Varamedlemmer: William Børresen
Per Schulze

per@schulze.no
Redaksjonskomité:

Håkon Tysdal (red.)
Nutta Haraldsen
Ingvar Øraker Elgesem
Per Schulze
hakon.tysdal@gmail.com
nuttahar@online.no
ielgesem@gmail.com
per@schulze.no
Revisor: Tom Dreyer td@feraso.no
Webmaster: Guro Tangvald gurota@hotmail.com

Foreningens vedtekter

 
Sist oppdatert: 27.08.2017